انقلاب دموکراتیک و نقش طبقه کارگر در انقلاب سوسیالیستی – سیامک ستوده

در برنامه فراسوی گذاراز استبداد به دموکراسی و داد، گفتمان نوین چپ؛ اندیشمندان، کنشگران و فعالان با بینش چپ یعنی سوسیالیزم علمی به تحلیل مسائل و ارائه راهکارها برای برون رفت از بحران استبداد حاکم برایران می پردازند.

در بخش گفتمان نوین چپ، برنامه فراسوی گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد، این هفته «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار طی گفتگویی با «سیامک ستوده» کنشگر سیاسی چپ به گفتگو در رابطه با انقلاب دموکراتیک و نقش طبقه کارگر در انقلاب سوسیالیستی پرداختند.

«رضا بدیعی» کنشگر سیاسی با سابقه این مبحث را اینگونه آغاز کرد: «گفتمان نوین چپ»، بر آن باور است که آینده جهان در چارچوب گذار به سوسیالیزم صورت خواهد گرفت و سوسیالیزم علمی راه آینده بشریت را روشن میکند. «کارل مارکس» با خرد و کوشش راهکارهایی را برای روشن شدن راه بشریت به انجام رساند که نهایتاً به تحولات بزرگی در دنیا منجر شد.

در ادامه فایل تصویری این گفتگو در نشست سراسری فراسوی گذار آمده است. فایل‌های مربوطه را می توانید در شبکه های اجتماعی سامانه گذار نیز دنبال کنید.

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

18 + 13 =