ضرورت اتحاد و همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در حل مشکلات پناهندگی

در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی، به بررسی مشکلات پناهجویان ایرانی درخارج از ایران پرداخته می شود.

«عمر مینایی»، فعال کارگری و سخنگوی شورای همبستگی پناهجویان ایرانی ترکیه در راستای ضرورت اتحاد وهمبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در حل مشکلات پناهندگی گفتگویی انجام داد.

ادامه این گفتگو را می توانید در فایل تصویری گفتگوی بخش ویژه پناهجویان و پناهندگان ایرانی برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد در شبکه های اجتماعی سامانه گذار دنبال کنید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دوازده + 11 =