همایش همراهان مردم ایران با بررسی شرایط کنونی کشور

همایش همراهان مردم ایران، با موضوع بررسی شرایط کنونی کشور، با حضور جمعی از کنشگران مدنی، صاحب‌نظران و فعالان سیاسی، برگزار شد.

همایش همراهان مردم ایران ، برای برون‌رفت از بحران ناشی از استبداد دیرپا و ویرانگر
و ضرورت تغییر بنیادی ساختار قدرت پس از فروپاشی محتوم حکومت اسلامی و ضرورت نهادینه شدن دموکراسی و داد به عنوان تنها گزینه در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران برگزار می شود.

در این همایش جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی و مدافعان حقوق بشر ایرانی ضمن تبادل نظر و همفکری، درباره هماهنگی کنش‌ها و یافتن راهکارهای استقرار دموکراسی در ایران در این نشست‌ها همراهی می‌کنند.

ادامه گفتگوی همایش همراهان مردم ایران در فایل تصویری ذیل آمده است. فایل‌های مربوطه را می توانید در شبکه های اجتماعی سامانه گذار نیز دنبال کنید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 3 =