اولین همایش پناهجویان و پناهندگان از فراسوی گذار به دموکراسی.گفتگوی “رضا بدیعی” با “دکتر نایب هاشم”

(بخش سوم)

“بدیعی” ضمن خوش آمد گویی به “اقای نایب هاشم” از ایشان خواستن قبل از گفتگو صحبت های “انور نیلوفری” پناهجوی کرد ایرانی، که مدت ۶۲ روز است در یونان برای درخواست اسکان مجدد اعتصاب غذا کرده است بشنود.

“انور نیلوفری” از شرایط جسمی نامناسب ،عدم دسترسی به دارو و درمان و عدم توجه کمیساریا ، پزشکان بدون مرز و نهاد های حقوق بشری نسبت به رسیدگی و توجه به خود، گفتند؛ “من فراموش شده ام، من قربانی سیاست های ضد پناهندگی شده ام هیچکس صدای من را نمی شنود”

سپس “اقای نایب هاشم” ضمن همدردی با “انور” در رابطه با اعتصاب غذا توصیه های پزشکی را ارائه دادند و درخواست کردند که در این مرحله که بسیار به لحاظ جسمی ضعیف و ناتوان شده اند اعتصاب غذا را قطع کنند یا تعلیق کنند. ایشان گفتند تا این لحظه صدای شما شنیده شده است.

انور نیلوفری پاسخ دادند “هنوز وضعیت من، خواسته و مطالبات من در رسانه های غربی انعکاس پیدا نکرده است،بنابراین مصمم به ادامه ی ان هستم”

سپس بدیعی گفتند؛ “دولت ها به دنبال منافع خود هستند تنها راه پایان تمام این گرفتاری و مصیبت ها گذار از جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران است” در پایان هر کدام از شرکت کنندگان به مدت یک دقیقه جمع بندی ار سخنان خود را ارائه دادند.

 

 

 

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 2 =