اخبار و گزارش پناهجویان از “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد.” تهیه و اجرا: عمر مینایی

ویژه برنامه پناهجویان از سامانه “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد” هر هفته (شنبه‌ها) به بررسی مسایل و مشکلات پناهجویان ایرانی در خارج از ایران می‌پردازد.

در اولین بخش از برنامه روز شنبه ۱۲ سپتامبر – ۲۲ شهریور ۱۳۹۹، عمر مینایی (سخنگوی شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه) به ارائه گزارشهای خبری از وضعیت و شرایط زندگی پناهجویان در ترکیه و یونان پرداخته است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 5 =