ویژه برنامه “همبستگی جهانی با پناهجویان” از سامانه “فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد”- با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان

در این بخش از برنامه ضمن بررسی مسائل و مشکلات پناهجویان به تحلیل و ارائه راهکار به منظور دستیابی به اتحاد و همبستگی جهانی با پناهجویان می پردازد.

در اولین بخش از برنامه در روز شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ ( ۵ مهر ۱۳۹۹) گزارش خبری هفته از وضعیت پناهجویان توسط ناصر کمانگر ( عضو شورای همبستگی پناهجویان ایرانی در ترکیه ) ارائه می‌گردد . از وضعیت کمپ موریا و عکس العمل کشورها اروپایی نسبت به آن و از سرگردانی پناهجویان در دریای مدیترانه و … صحبت شده است.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

10 + سه =