برنامه گفتمان نوین دموکراسی و داد؛ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ -“رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار

در بخش دیگر این گفتمان صحبت‌های “رضا بدیعی” مدیر سامانه گذار را خواهیم داشت.

طبق اظهارات ایشان، انقلاب دموکراتیک یعنی رابطه تغییر قدرت به مردم “رضا بدیعی” با اشاره به انقلاب بورژوازی بعنوان یک انقلاب برای استقرار دموکراسی در تاریخ بشری نام برده و تاکید بر اهمیت سیال بودن و سیر تکاملی انسانها برای ساختن تاریخ داشته‌اند و اینکه واپس گرایان می‌خواهند ما را به گذشته‌های دور برگردانند که هرگز نخواهند توانست.

“رضا بدیعی” گفت: چرا می‌گوییم استبداد عامل اصلی ناکامی انقلاب دموکراتیک است؟ چرا می‌گوییم انقلاب باعث تغییر ساختاری یک جامعه می‌شود؟ ایشان گفتند: انقلاب صنعتی و گذار از فئودالیسم باعث شد که نیروها و مناسبات تولیدی تغییر کند.

ایشان نقش اسلام در تجاوز به کشورهای دیگر و غارت و چپاول که انجام دادند اشاره نمودند به نقش “تیمور” و “محمد” در تجاوزگری برای سلطه‌گری یاد کردند. مذاهب و ادیان یک توجیه روبنای است. با ظهور سرمایه‌داری دیگر نه به صورت قبایل غارتگر بلکه به صورت استعمار که از اروپا آغاز شده ‌بود، که کشورهای ضعیف به مستعمره تبدیل گردیدند. و آن‌ها را در عقب‌ماندگی نگه ‌داشتند.

در این رابطه با نقش روسیه در حمایت از :محمد علی شاه” برای کودتای علیه انقلاب مشروطه اشاره کردند. همچنین به همکاری عوامل داخلی و خارجی در کودتای ۱۳۳۲ نیز اشاره نمودند. “رضا بدیعی” گفت: اگر کمک عوامل خائن داخلی و خارجی در حمایت از “روح‌ الله خمینی” نادان نبودن می‌توانست انقلاب دموکراتیک مردم ایران را به شکست بکشاند؟

ایشان در خاتمه گفت این حکومت فاشیست راهی برای مردم ایران جز این نگذاشته است که فریاد بر آوردند که راهی جز ریشه‌کن کردن استبداد، استقرار دموکراسی و مردم سالاری وجود ندارد.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × 5 =