بلا و کردن خور وزوان کردی روژیل شمه له ریکخراوی .”فراسوی گذار ازاستبداد به دموکراسی وداد”

له برنامی  ای هه فته  روژ شه شمه سینزی  مانگ سرما وز له لاین یدی بلدی  تی کوشه ری سیاسی چن گله دنگ وباس بلاو بود

ای خوریله یا نه بی ور گوله دان یا ترور فخری زاده، کشتن یی خویشک و دس دوبرا له شاری سنه، کوچی دوایی مارادونا گورا ترین  وبه ناو بانگ ترین فوتبالیست دونیا، کشتن کولبریل وده س سپاه کومار اسلامی و وضع یک جار خراو بندییل له زندانیل کرونا هی ایجوره گیان ایمیل گرد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 + هجده =