اولین جرقه‌ی سرخِ شرق؛ زند‌گی، اندیشه و مبارزاتِ آواتیس سلطان‌زاده

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/dqxNnR

نویسنده: کمیته‌ی مطالعات تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی ایران

انتشارات پروسه ۱۳۹۲

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 + بیست =