قتل‌های ناموسی ریشه در فرهنگ و باورهای نادرست دارد

“ویژه برنامه زنان” از سامانه گذار از استبداد به دموکراسی و داد با حضور زنان کنشگر و مبارز، به بررسی علل نقض حقوق زنان و ارائه راهکار مناسب برای توقف هر نوع خشونت علیه زنان می پردازد.

روز یکشنبه ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۳ اسفند ۱۳۹۹ با حضور “اوین مصطفی‌زاده” کنشگر حقوق‌بشر و زنان از کردستان ایران به موضوع قتل‌های ناموسی در ایران پرداخته شد.

بانو اوین ضمن توضیح تفاوت بین قتل‌های ناموسی و زن کشی، به شرح ایجاد انگیزه برای این مورد پرداختند؛ وقتی از کلمه ناموس استفاده می‌شود مرد زن را ملک خود می داند. و هر نوع رفتار ضدانسانی را بر او روا می‌دارد.

ایشان در ادامه گفتند؛ باورها و آموزش‌های نادرستی که ریشه در سنت‌ها و فرهنگ مردم دارد در کنار قوانین زن‌ستیز در جامعه اسلام‌زده ایران می‌توانند بر شدت ارتکاب این جنایت بیفزایند.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × پنج =