سپاه مردم کارگر و زحمت‌کیشه بلوچ دانه به‌ر گوله

چن خور له ریکخراوی فراسوی گذار؛ کشتن و دس‌وسر کردن خه‌لک هه‌ژار بلوچ آرای یی لقمه نان اوانیش جور جوانیل کرد کولبر ده‌نیان ورگولی سپاه جوانیل دس تنگ بلوچ کاری ترک نیرن و ناچارن بچند سوخت بری کوماری اسلامی وی خاطره که یانه سنی مذبن و خه‌لک بلوچن نه‌تنیا له هه‌ژاری گیریان دد سرکوتیانیش کد ری چاره‌یک گرتن تولد خه‌لک ایرانه.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × چهار =