کمپین توقف قتل‌های ناموسی؛ روز جهانی ۸ مارس شاد باد

روز جهانی زن را پاس می‌داریم چرا که، یاد روز دستیابی تلاش زنان برای رسیدن به خواسته‌هایی است که برای بدست آوردن آنها بیش از یک قرن می‌باشد، که بر آن پافشاری و مبارزه می‌کنند. در آستانه قرن بیست و یکم، ناباورانه شاهد خشونت افسار گسیخته نرینگی (مردسالاری) بر زنان و دختران هستیم که حکومت های توتالیتر مذهبی با تکیه بر سنت‌ها و وضع قوانین زن ستیز خود، از این قاتلان حمایت و پشتیبانی می‌کنند و با کمترین جریمه به دور تکرار این جنایت‌ها کمک می‌کنند. فرهنگ سنتی و قبیله‌ای به بهانه دفاع از آبرو باز تولید کننده قتل‌های ناموسی است که اکنون در ابعاد وحشتناکی رو به افزایش است ،با تغییر قوانین وسنت های زن ستیز است که می‌توان جامعه را از این بحران جدی و خطرناک رها و با آن مقابله کرده و از گسترش تبدیل مردان به جانی جلوگیری به عمل آورد. نگاه جامعه شناسانه به این معضل اجتماعی نشانگر آن است که، از سویی به افزایش مردان روان پریش و از سویی دیگر به گسترش خشونت در جامعه منجر شده است. آمار کشته شده‌گان در سال های اخیر نشان دهنده قتل زنان و دختر بچه هایی است، که بدست خویشاوندان مرد کشته شده‌اند. کمپین توقف قتل های ناموسی با یادآوری و پاسداری از دستاوردهای مبارزات زنان در این روز، ‌خواستار برچیدن قوانین تبعیض آمیز علیه زنان هست. کمپین توقف قتل های ناموسی برای جلوگیری از واپسگرایی خواهان اجرای حقوق برابر انسانی برای زنان است. برای جامعه ای به دور از ستم و رها از قید و بندهای سنت،‌ و ارزشهای مردسالارانه در پهنه گیتی به این کمپین بپیوندید. با سپاس از همکاری انجمن زنان کلن، که بخش نظرها در رابطه با قتل های ناموسی را ، که در همه پرسی به مناسبت هشت مارس صورت گرفته شده در اختیار کمپین توقف قتل‌های ناموسی گذاشته است برای توقف قتل‌های ناموسی با ما همراه شوید.

کمپین توقف قتل‌های ناموسی

 

2 دیدگاه‌ها

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده + 9 =