پیام تشکر و قدردانی “عمر مینایی” فعال کارگری، رسانه‌ای و حقوق بشر

بادرودهای گرم و صمیمانه
چند روز پیش سایت گزارشگران در حمایت از پناهنده‌گی و از جمله من (عمرمینایی) فراخوانی صادر کرد. در مدت کوتاهی حمایت و همراهی تعدادی از نهادها، سایت‌ها، انسان‌های آزادی‌خواه ،عدالت‌محور و برابری‌طلب را جلب کرد. این حرکت به لحاظ روحی روانی تاثیر بسیاری بر روح و روان پناه‌جویان ایرانی در ترکیه گذاشته است. مایه دلگرمی و خوشحالی است که حرکت‌های اجتماعی همچنان با قدرت و زنده در میان ایرانیانی که روزی خود نیز به اجبار مجبور به فرار از محل زندگی خود شده‌اند زنده و پویا است. بی‌شک چنین حرکت‌هایی بر روند رسیدگی به پروسه پناهنده‌گی تاثیر مثبت دارد.
اما فراتر از ان زنده نگه داشتن و تقویت همگامی و همراهی در کار جمعی برای هدف مشترک است. من ضمن تشکر از سایت گزارشگران از رفیق بهروز سورن بسیار سپاس گذارم که این حرکت را سازمان‌دهی کرد.
همچنین درود می‌فرستم به تمام کسانی که به شکل‌های مختلف از این فراخوان حمایت و همراهی کردند.
دست همگی را به گرمی می فشارم. برایتان بهترینهای روزگار را آرزو دارم.
عمرمینایی
منبع:سایت گزارشگران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج + 3 =