گفتمان نوین دموکراسی و داد؛ رژیم ایران مشروعیت اجتماعی ندارد

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد” از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش، فعالیت و مبارزه می کند.
این برنامه سعی دارد با یک گفتمان دمکراتیک، زمینه همگرایی و همکاری احزاب، گروه‌ها و محافل مبارز را فراهم کند و بر این بی‌سامانی غلبه کند.

روز شنبه ۳ اپریل ۲۰۲۱ برابر با ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، در بخش سوم رضا بدیعی تاکید کرد که مردم ایران بصورت یکپارچه و منسجم هر نوع قراردادی با چین، امریکا، روسیه و یا هر کشور دیگری را از درجه اعتبار ساقط میدانند. زیرا این حکومت فاسدترین، فاشیست‌ترین و جنایتکارترین حکومت در تاریخ ایران است.

در ادامه صحبت‌های “بهمن بامداد” فعال سیاسی را درباره موضوع رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ می‌شنویم.
ایشان گفتند؛ خمینی با شارلاتانیزم ارای دروغ ۹۸ درصدی ساخت. در حالیکه بعضی از استان‌ها مثل کردستان و بعضی از احزاب و نهادها در این رفراندوم شرکت نکرده بودند. و کار دیگر این حکومت استخدام افرادی بود که برای سرکوب مردم از آنها استفاده می‌شد.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 1 =