همایش همراهان مردم ایران؛ با بیش از یک قرن مبارزه هنوز به دموکراسی نرسیده‌ایم

همایش سراسری همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد در روز یکشنبه ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ برابر با ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، با شرکت جمعی از فعالان سیاسی-اجتماعی برگزار شد.

در بخش دوم بخش دوم رضا بدیعی گفت؛ با وجود این همه اعتراضات و نارضایتی‌ها و زمینه‌هایی که برای تغییر وجود داد، همچنان در دوران استبداد بسر می‌بریم.
سپس احمد خزاعی در همین رابطه گفت؛ اگر از قدرت بر مردم سخن بگویم یعنی دیکتاتوریت و اگر از اعمال قدرت توسط حاکمیت مستقیم مردم صحبت بکنیم، یعنی دموکراسی.
در ادامه آقای نائب هاشم از انتخابات پیش رو صحبت کردند، ایشان انتخابات موازی را حمایت و پیشنهاد کردند.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

10 + دو =