تفسیر خبر به زبان کردی؛ حکومت توایی خه‌لک به خه لتنیت هوشیاربیم

خویشک و براییل خوشه ویست ای وه قتتانه باش دو هه‌فته‌ تر هه‌لبژاردنه ئه‌رای سه‌روک کومار خوتان خاس زانین یانه گشتی ئه‌رای خه‌لتانن خه‌لکه و داروده سه‌ی خامنه‌ای خویان وه رجه یه سه‌روک کومار هه‌لب‌ژاردنه و ده‌نگ داین آثه ری نیرد.
وداخه‌وه له ناوچه‌ی سرپل له سه رئاو دوئاوایی و گه‌رد یه ک بیه سه شه ریان خوتان زانین وه‌لاته که‌مان واران و ئاوی که‌مه و ئیمسال ئاو فره که‌متره خاس‌تر یه سه له جی یی که شه‌ر بکیم دابنشین و گه‌رد یه ک برایانه‌ئی موشکله حه‌ل بکیم ده‌سه‌لات تواد ئیمه و گه‌رد یه‌ک شه‌ر داشتویم و براکشی به‌خه‌ده ناومان.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × سه =