شهین توکلی مبارز با سابقه جنبش چپ ایران و زندانی دو رژیم شاه و شیخ درگذشت

شهین توکلی از چهره های نام آشنای نسل آغازین جنبش فدائی و از نخستین زندانیان سیاسی رژیم پهلوی، پس از یکدوره بیماری و مقاومت در برابر مرگ، در بامداد پنجشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۰ در مشهد چشمان مهربانش را برای همیشه برهم نهاد.

شهین متعلق به نسل شیفتگان آزادی و دلبستگان به عدالت و برابری بود، نسلی که دیکتاتوری شاه را برنتافت و با آن به مبارزه برخاست. شهین توکلی زمانی پا به عرصه مبارزه گذاشت که شمار مبارزان راه آزادی به ویژه زنانی که با عشق به مردم از هستی خود مایه گذاشتند بسیار اندک بود. همان زنانی که شهامت اخلاقی و روحیه ی رزمندگی آنان، رشک و حیرتِ شخصِ شاه را هم برانگیخت. شهین به همراه دیگر اعضای خانواده جان و هستی شان را فدای آرمان انسانی و مردمی شان کردند. سعید آریان همسر شهین، حمید توکلی برادر او و سیمین توکلی خواهرش در راه رهائی مردم کشورشان جان باختند. خود او و برادرش وحید توکلی نیز در زندان گرفتار شدند.

شهین که در خرداد سال ۱۳۵۰ دستگیر و به پنج سال محکوم شده بود تا سال ۱۳۵۶ در زندان ماند. در سال ۱۳۶۱ نیز دستگیر و چهار سال و نیم در جمهوری اسلامی به حبس بود و بار دیگر طعم تلخ زندان را چشید با همان صلابتی که زندان رژیم شاه را گذراند. او تا پایان زندگی اش به مردم عشق ورزید. شهین فروتن، کم ادعا و مهربان بود و با احساساتی لطیف و انسانی زیست. طبیعت و هنر را ارج می گذاشت و قلب بزرگش پذیرای مهر انسانها بود و می کوشید هر چه داشت حتی دانسته هایش را بدون ادعا و بی دریغ با دوستان و یاران و اطرافیانش تقسیم کند.

ما زندانیان سیاسی دوران شاه یاد یار مبارزمان شهین توکلی را گرامی می داریم و همدردی صمیمانه ی خود با خانواده توکلی را، بیان می کنیم: با ربابه کلباسی مادر داغدار و زجرکشیده ی شهین، با فرزند عزیز او صمد، با یار گرامی وحید توکلی برادر او و با همه ی زندانیان سیاسی دوره شاه.

نسرین آزاد، منظر آق دائی، ابراهیم آوخ، مهدی ابراهیم زاده، نازی اسکوئی، فریده اعظمی، زیبا اعظمی، فرشته اعظمی، محمد اعظمی، ناهید افراخته، رضا اکرمی، حسام امام، علی امینی، رضا بدیعی، یداله بلدی، امیر حسین بهبودی، علیرضا بهتوئی، ثریا پرویز، مهدی پرویز، حسین پور جانکی، ارسلان پور قباد، احمد پورمندی، علی پور نقوی، تقی تام، ایرج تقی زاده، زهره تنکابنی، مهناز تنکابنی، فریبا ثابت، عاطفه جعفری، حسن جعفری، طوبی جمالی، فردوس جمشیدی رودباری، محمد جودکی، محمد جهرمی، رضا حدادپور خیابان، ژاله حریری، نقی حمیدیان، نسیم خاکسار، حلیمه خراسانی، اصغر خرسند، رقیه دانشگری، ناصر رحیم خانی، صدیقه رشید فرجی، ناصر رحمانی‌نژاد، ناهید رحیمی، احمد رضائی، فرهمند رکنی، مهرانگیز رمضانی، سلامت رنجبر بویاغچی، حسین سازور، علی ستاری، سهیلا ستاری، فرج سرکوهی، اصغر سلطان آبادی، اکبر سوری، اکبر سیف، رضا شرفی، شمسی شفیع، حماد شیبانی، جمشید طاهری پور، علی طلوع، فاطمه عامری، مجید عبدالرحیم پور، نادر عصاره، منظر عقدائی، ثریا علیمحمدی، طاهره غروی، هبت غفاری، محمد فارسی، اصغر فتاهی، مسعود فتحی، حسن فخرائی، فهیمه فرسائی، ناهید قاجار، وجیه قاسمی، ناصر قاضی زاده، قدرت قلی زاده، مقصود کاسبی، اسفندیار کریمی، بهزاد کریمی، فرزاد کریمی، طاهره کمالی، علی کهروبائی، سهیلا گلشاهی، حسن گلشاهی، عفت ماهباز، پرویز مختاری، مصطفی مدنی، مرتضی محیط، مینو معماری، منصوره معینی، امیر ممبینی، پروین موسوی، بهجت محجوبی، عفت محجوبی، اشرف میرهاشمی، شیدا نبوی، پرویز نویدی، ایرج نیری، پروین واحدی پور، شمسی ورزنده، غلامحسین ورمزیاری، ماهرخ وکیلی، منیر هاشمی.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 − هفت =