افزایش بهای سوخت موجب افزایش بهای کالاست

و گرانی و تورم موجب نارضایتی مردم خواهد شد . این وظیفه و مسئولیت دولتها و حکومت هاست که در زمان تنش های اقتصادی بتوانند برای مردم کشور خود امکانات و رفاه اقتصادی ایجاد کنند . گفتگوی بهمن بامداد در بخش پایانی برنامه کلاب هاوس همراهان مردم ایران – شنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 + 19 =