چرا تهدید به حمله و فشار خارجی می‌تواند برای دموکراسی در آینده ایران خطرناک باشد

در بخش سوم از برنامه کلاب هاوس همراهان مردم ایران ، سینا بسطامی در باره مسائلی که در همسایگی ایران در حال وقوع است از جمله اتحادی که بین ترکیه ، آذربایجان واسرائیل برای تجهیز شدن اتفاق افتاده است – روز شنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × پنج =