تحصن شبانه بازنشستگان سال ۹۹ آموزش و پرورش

شماری از بازنشستگان سال ۹۹ وزارت آموزش و پرورش، شب گذشته با برپایی چادر در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران، دست به تحصن شبانه زدند.

به گزارش کذار سامانه دمکراسی و داد؛ فرهنگیان بازنشسته روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰، مقابل ادارهآموزش و پرورش در تهران تجمع کردند.

این بازنشستگان آموزش و پرورش با برگزاری تجمعات اعتراضی مداوم در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه، خواهان رسیدگی به مطالبات خود هستند.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده + دوازده =