پویایی سرمایه‌داری

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/qWYdEk

نویسنده: فرناند برودل

ترجمه: مهران پاینده، عباس خداقلی، ناصر کفائی

کتاب آمه: ١٣٨٨

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 5 =