بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان در خصوص احضارهای فعالین صنفی معلمان مریوان و سراسر کشور

با گذشت چهار دهه از تغییر حاکمیت هیچ اراده ای برای تحقق مطالبات به حق فرهنگیان وجود ندارد و سردمداران نه تنها اقدام موثری در خصوص لایحه های رتبه بندی فرهنگیان و همسانسازی حقوق بازنشستگان انجام نداده‌اند بلکه با اجرای ناقص و تبعیض آمیز مصوبه هایی چون قانون مدیریت خدمات کشوری بر تبعیض بیشتر معیشت فرهنگیان با سایر ارگان ها دامن زده‌اند.

با انباشت مطالبات فرهنگیان، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در مهر و آبان ماه سال جاری با صدور فراخوان هایی معلمان شاغل و بازنشسته را تجمع اعتراضی دعوت کرد.

معلمان شریف مریوان همپای دیگر فرهنگیان کشور در تجمع های اعتراضی منطبق بر قانون اساسی حاضر شدند و فریاد دادخواهی سر دادند.

جای تاسف است در حالی که حاکمیت هیچ اقدام موثری برای رفع تبعیض ها و اصلاح ساختار بیمار آموزش و پرورش این سرزمین نکرده است، نهادهای امنیتی خط سرکوب را در پیش گرفته و با احضار فعالین صنفی و پرونده سازی های همیشگی سعی در ارعاب معلمین معترض دارند.

انجمن صنفی معلمان مریوان ضمن محکوم کردن احضارهای پیاپی فعالین صنفی مریوان و دیگر مناطق کشور، تاکید دارد که احضارها، بازداشتها و پرونده سازی ها علیه فعالین خللی در اراده دادخواهی جامعه معلمان ایجاد نمی کند.
اعتراضات جامعه صنفی معلمان قائم به شخص نیست و نمی توان با سرکوب چند فعال مانع تداوم اعتراض ها باشند.

اعتراض معلمان ریشه در ناعدالتی ها و تبعیض ها دارد، سرکوب معترضان راهکاری نابخردانه است و بعد از تجربه های پیشین می بایست صاحبان قدرت به این نتیجه رسیده باشند که تنها راه اصولی توجه ویژه به وضعیت آموزش و پرورش است.

انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 + بیست =