سرمایه‌داری و حیات مادی ۱۸۰۰-۱۴۰۰

نسخه کامل را در اینجا بخوانید و پی‌دی‌اف آن را دریافت کنید:

https://goo.gl/fzPzUE

نویسنده: فرنان برودل

ترجمه: بهزاد باشی

با مقدمه: پرویز پیران

نشر نی:۱۳۷۲

منبع: کتابخانه کوچک سوسیالیسم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 1 =