فشار خارجی و تحریم اقتصادی میتواند به استقرار دموکراسی کمک کند یا خیر؟

سینا بسطامی در پاسخ به سوال یکی از میهمانان در این نشست به این سوال پاسخ میدهند

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده + 17 =