افزایش بحران کرونا بعلت ناکارآمدی حکومت

در بخش نخست رضا بدیعی به تظاهرات کشاورزان اصفهان اشاره نمودند که توانسته اند به درستی از تاکتیکهای مناسبی برای بیان اعتراضات خود استفاده نمایند و در ادامه برنامه همراهان مردم ایران یدی بلدی به مهمترین رویدادها در روزهای اخیر پرداختند – روز شنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 + هشت =