منافع ملی ما ایجاب میکند که همه با هم باشیم

رضا بدیعی در بخش پایان این نشست بیان داشتند که مهمترین مشکل ما استبداد است و درحال حاضر با توجه به گوناگونی مردم از منظر نوع فکر و ایده و دیدگاه ، همه باید به فکر ایران باشیم که برای حفظ منافع ملی باید اتحاد داشته باشیم – شنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 + هجده =