عبور از استبداد مذهبی به دموکراسی و داد

موضوع ویژه برنامه همراهان مردم ایران – روز شنبه ۴ دسامبر ۲۰۲۱- ۱۳ آذر ۱۴۰۰ – جناب حسن خانی یکی از میهمانان برنامه به شرح و بررسی موضوع برنامه پرداختند اینکه برای رسیدن به دموکراسی و داد به چه مختصاتی نیاز است و در ادامه نیز گفتگوی بهمن بامداد را خواهیم شنید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

8 − پنج =