خمینی بنیانگذار حکومت سرکوب و جنایت بود

همزمان با روی کار آمدن حکومت با قتل دگراندیشان ، واژه هایی در جامعه عنوان کردند تا با استناد بر باورهای مذهبی و ناآگاهی مردم بتوانند افراد آگاه و فرهیخته و مشوقان جامعه را سرکوب و به قتل برسانند با عناوین ” مفسد فی الارض ” – “مرتد” و ما باید حد و مرز خود را مشخص کنیم و بدانیم در کجا ایستاده ایم – صحبتهای بهمن بامداد در برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱- ۲۰ آذر ۱۴۰۰

SHOW LESS

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × چهار =