در تاریخ بشریت زنان جای برابر نداشتند

جمیله ندایی بعنوان میهمان برنامه همراهان مردم ایران روز شنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱ – ۲۷ آذر ۱۴۰۰ به موضوع مبارزات زنان اشاره نمود و اینکه زنان همیشه برای حکومت ما پاشنه آشیل محسوب میشدند .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

2 × 1 =