بازنشستگان: همسان سازی کجا بود، دروغ تزویر ریا بود

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

بار دیگر و به رسم “یکشنبه های اعتراضی” در روز یکشنبه ۲۸ آذر بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر منجمله شهرهای خرم آباد، کرمانشاه، رشت، اراک، تبریز و بجنورد تجمع کردند. همزمان، بازنشستگانِ صندوق فولاد در اصفهان و اهواز هم به خیابان آمدند. خواسته اصلی بازنشستگان اجرای همسان‌سازی حقوق آنان است.

به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد، بازنشستگان با شعارهایی نظیر “تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم”، “دولت انقلابی، وعده های توخالی”، “فریاد فریاد، از این همه بیداد”، ” تنها ره رهایی از سفره های خالی، فریاد در خیابان”، “کشور ما رو گنجه، بازنشسته در رنجه” اعتراض خود را به وعده وعیدهای توخالی دولت اعلام کردند. در کرمانشاه نیز بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برابر اداره ی کل تأمین اجتماعی استان و با پهن کردن سفره ی خالیِ نمادین، اعتراض به حقوق پایمال شده خود را بیان کردند.

علاوه بر همسان سازی حقوقها و افزایش سطح آن به بالای خط فقر، مطالباتی چون درمان رایگان، داشتن حق مسکن، پایان دادن به دزدی ها و اختلاس ها و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات از دیگر مطالبات همیشگی بازنشستگان میباشد. یک اعتراض مهم دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان فولاد و همه معلمان به لایحه بودجه ریاضتی حکومت است. لایحهِ بودجهِ سال آینده یک بار دیگر نشان داد که این لایحهِ بودجهِ “انقباضی” که در آن، با توجه به تورم پنجاه درصدی، افزایش حقوق کارکنان دولت را ۱۰ درصد در نظر گرفته است آن جا که به نهادهای مذهبی می‌رسد، به شدت انبساطی است. بودجه اختصاص یافته به ۲۲ نهاد مذهبی در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۸۹۱ میلیارد تومان است که طبق محاسبات سایت اصلاحات نیوز برخی تا ۱۸۰ درصد افزایش یافته اند. متوسط نرخ افزایش بودجه این نهادها ۶۸ درصد است.

بازنشستگان هرروز بیشتر از روز پیش آگاه میشوند که نباید فریب دعواهای جناحی و دعواهای بین نمایندگان مجلس و دولت ها را بخورند و اینکه متحدین واقعی آنها کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران و اقشار محروم جامعه هستند.

پیش بسوی اتحاد و همبستگی سراسری معلمان، کارگران و تمامی مزدبگیران با دیگر اقشار محروم جامعه!

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

11 + 9 =