همگرایی ها کمک میکنند تا در چارچوب منافع ملی این ارتباطات به سامان شوند

در بخش نهایی این نشست رضا بدیعی اظهار نمودند که اکنون شرایط متفاوت از شرایط سالهای ۵۷ یا ۸۸ میباشد و حتی قدرتهای خارجی مثل آمریکا هم تصمیم به داخالت های نظامی ندارند و تنها با سیاست اعمال تحریم هاست که موجب استمرار استبداد میشوند و البته باعث فشار بیشتر بر روی مردم خواهد شد. در پایان نیز نظرات همراهان مردم ایران و میهمانان این نشست را درباره موضوع برنامه خواهیم شنید. شنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ – ۴ دی ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 + 2 =