استبداد در ذات خود دشمن مردم و جنایتکار است

ما باید بدانیم تا زمانیکه استبداد در جامعه حاکم است و بازتولید میشود ، سرکوب مردم ، فقر ، فساد و جنایت بیشتر میشود . استبداد در ذات خود علیه مردم و جنایتکار است بویژه با حاکمیتی که در خودکامگی فردی زندگی علی خامنه ای نشان داده است که دشمنی با مردم ایران از خصیصه های اوست . او کسی است که ادعا میکند هیچ تخصصی ندارد اما در زندگی خصوصی میلیونها نفر دخالت میکند – شنبه اول ژانویه ۲۰۲۲ – ۱۱ دیماه ۱۴۰۰ – گفتگوی ویژه رضا بدیعی در برنامه همراهان مردم ایران

SHOW LESS

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × سه =