حکومت تمایل به سرنگونی دارد

دکتر حسن نائب هاشم در برنامه همراهان مردم ایران ضمن اشاره به تاثیر اعتراضات و اعتصابات فلج کننده که منجر به پیروزی انقلاب ۵۷ اشاره نموده و اظهار داشتنند که قدرت تمایل به سرنگونی دارد و هر نوع اعتراض و اعتصاب مردمی را سرکوب میکند – روز شنبه ۸ ژانویه ۲۰۲۱ – ۱۸ دی ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست − 10 =