موانعی که در فرآیند جنبش های مدنی وجود دارد

در این بخش از برنامه همراهان مردم ایران نظرات میهمانان و همراهان را برای استقرار دموکراسی در ایران خواهیم شنید – شنبه ۸ ژانویه ۲۰۲۲ – ۱۸ دی ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یازده − شش =