جمهوری اسلامی در حال ترور و جاسوسی است

مروری بر مهمترین رویدادها با یدی بلدی در برنامه همراهان مردم ایران از جمله : کاهش قدرت خرید مردم – سیل در استانهای شرقی کشور – روز شنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲ – ۲۵ دی ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × یک =