تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی

یدی بلدی
شنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲ – ۹ بهمن ۱۴۰۰ – جیره بندی نان برای مردم و سخت تر شدن وضعیت معاش – شکنجه و آزار زندانیان سیاسی و …. از جمله مهمترین اخبار که به آن پرداخته شد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × یک =