راههای براندازی چیست و چگونه میتوان به آن دست یافت؟

برای عبور از استبداد موجود در ایران راههایی وجود دارد اما باید خواهان تغییرات بنیادی در ساختار موجود باشیم یعنی براندازی به شیوه دموکراتیک. برانداز نمیتواند هویت سیاسی یا استراتژی یک مبارزه را تعیین کند ، برانداز نمیتواند آرمان خود را بیان کند ، یا نمیداند که چه میخواهد و یا میداند که چه میخواهد اما بیان نمیکند. گفتگوی منوچهر محمدی با رضا بدیعی در برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲- ۹ بهمن ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 + شانزده =