تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی

یدی بلدی
شنبه ۱۲ فوریه ۲۰۲۲ – ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ – تفسیر و مروری بر اخبار به زبان کردی را میشنویم ازبرنامه همراهان مردم ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست + یازده =