تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی

یدی بلدی

روز شنبه ۱۹ فوریه ۲۰۲۲ – ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ – برنامه همراهان مردم ایران -اعتراض به قتل فجیع مونا حیدری که نتیجه قوانین و آموزش هایی است که حکومت جمهوری اسلامی علیه زنان ترویج داده است

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

19 + دو =