تفسیر اخبار به زبان کردی با یدی بلدی

یدی بلدی
جنگ هیچگاه برای عدالت و داد نبوده و نیست . در جنگ این مردم هستند که قربانی میشوند – اشاره به جنگ روسیه به اوکراین – روز شنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۲ – ۷ اسفند ۱۴۰۰ در برنامه همراهان مردم ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × 4 =