استبداد چگونه خلق میشود و چگونگی برون رفت از آن

کلاب هاوس
https://www.youtube.com/watch?v=KMuPWD7C_6o

ما باید در ابتدا از استبدادی که در درون داریم فارغ شویم . اگر هنوز در درون خود مستبد باشیم چگونه میتوانیم یک مستبد بیرونی را کنار بگذاریم. گفتگوی منوچهر محمدی در برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۲ – ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

19 − 12 =