مذهب و نظام مردسالار از زمینه های بروز استبداد در کشور ماست

همراهان مردم ایران
گفتگوی میهمانان برنامه همراهان مردم ایران در زمینه عوامل بروز استبداد و راههای برون رفت از آن – روز شنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۲ – ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × دو =