در حکومت اقتدار گرا همه مسائل سیاسی است

همراهان مردم ایران

هر نظامی که خود را لیبرال بداند اما در عمل غیر از آن رفتار میکند نمیشود آن را لیبرالیسم دانست. برنامه همراهان مردم – روز شنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۲ – ۲۸ اسفند ۱۴۰۰

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

بیست − شش =