جامعه برای تغییرات بنیادین برمی خیزد

هرماهان مردم ایران
در جامعه ایران آن چیزی که مزاحم است بینش ولایت فقیه است که حاکمیت را از مردم گرفته است و قدرت خود را در سپاه ، نهادهای تحت سلطه خود قرار داده تا استبداد را در همه جا داشته باشد. بنابراین باید استبداد برود و به جای آن دموکراسی جایگزین شود. گفتگوی جهانگیر گلزار در برنامه همراهان مردم ایران – شنبه ۲۶ مارس ۲۰۲۲- ۶ فروردین ۱۴۰۱

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

10 − 6 =