شعار آزادی زندانیان سیاسی فریاد تمام آزادیخواهان است

آزادی زندانیان

شعار آزادی زندانیان سیاسی فریاد تمام آزادیخواهان است

در این روزهای پرالتهاب که صدها هزار تهیدست و دیگر اقشار تحت ستم به میدان مبارزه علیه ظلم وبیداد و گرانی پا نهاده اند یکی از شعارهای اصلی تمام طبقات و اقشار .”آزادی زندانیان” است بدیهیست مردم مبارز میهن مان دریافته اند که زندانیان سیاسی مبارزترین و نخبه ترین فرزندان میهن هستند و آرمانی جز ازادی و رهایی مردم از استبداد ندارند و حضور آنان درمیان مردم به مبارزه اعتلا می بخشد.

چنانکه درسال ۵۷ یکی از شعارهای مردم در واقع درست ترین شعار مردم آزادی زندانیان سیاسی بود و رژیم با وجود اینکه از نفوذ و تاثیر آنان در میان توده های مردم آگاه بود ناچار در برابر خواسته ملیونی مردم ناچار به عقب نشینی شد و در روز سوم آبان ۵۷ یکهزار زندانی در کی از باشکوه‌ترین و بیاد ماندنی ترین روزهای تاریخ مبارزاتی مردم در میان شادمانی هزاران هموطن به آغوش مردم باز گشتند هر چند حاکمیت خمینی و دار و دسته‌اش نیمی از این فرزندان دلاور میهن را به مسلخ برد اما شعار مردم در آزادی زندانیان به واقعیت پیوست باید تلاش کنیم آزادی زندانیان سیاسی یکی از شعارهای اصلی مبارزان در صف خیابان‌ها باشد این شعاریست که خواسته همه اقشار و طبقات ایران است بامید آزادی تمام زندانیان با دستهای توانای مردم میهن مان.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 5 =