رضا بدیعی، دموکراسی خواهان و وظایفشان در مقابل استبداد طلبان،درکلاب هاوس هماد،(۸ بهمن ۱۴۰۱)

کلاب هاوس هماد

رضا بدیعی، در کلاب هاوس هماد( همراهان مردم ایران) ، ۸ بهمن ۱۴۰۱ ، در مورد استبداد حاکم ،دموکراسی خواهان و وظایفشان در مقابل استبداد طلبان ،اظهار داشت:” دموکراسی خواهان باور به گذار از حاکمیت استبداد به دموکراسی را فرایندی فرض می کنند که جزء جبر تاریخ است و اجتناب ناپذیر است .” این مبارز دموکراسی خواه ، بیان کرد:” چالشی که به عنوان دموکراسی خواه و آزادی خواه با آن روبرو هستیم چالش استبداد طلبان است یعنی کسانی که با استبداد کنونی مخالف هستند ولی استبداد نوع خودشان را میخواهند آن استبداد طلبانی که در قدرت نیستند ولی حمایت بی قید و شرط قدرت های خارجی را دارند . ما دموکراسی خواهان و آزادی خواهان می خواهیم حداقل حقوق خود را داشته باشیم یعنی حداقل ساختار را در درون کشور انتخاب کنیم و اجازه ندهیم هیچ کشور خارجی ، هیچ دخالتی در امورداخلی ما بکند . ” برنامه‌های کلاب ‌هاوس هماد (همراهان مردم ایران)، با یاری و همراهی شخصیت‌های آزادی‌خواه، عدالت‌ جو و مدافعان حقوق بشر، در همراهی با مردم ایران در راستای گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد روزهای شنبه ساعت ۹ شب ایران برگزار می‌شود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

10 − 7 =