گزارش سالانه اعدام امنستی (عفو بین‌الملل) در سال میلادى ۲۰۱۷

گزارش سالانه اعدام عفو بین‌الملل در سال میلادى ۲۰۱۷: «ثبت ۹۹۳ مورد اعدام در جهان، ایران مسئول بیش از نیمی از کل اعدام‌ها»

سازمان عفو بین‌الملل: تعداد اعدام‌ها در جهان به روند کاهشی خود از سال ۲۰۱۶ به ۲۰۱۷ ادامه داد. عفو بین‌الملل در طول سال ۹۹۳ مورد اعدام ثبت کرد که ۴% کمتر از سال ۲۰۱۶ و ۳۹% کمتر از سال ۲۰۱۵ است. این آمار کلی شامل هزاران اعدامی که در چین صورت گرفته نمی‌شود، زیرا آمار اعدام در آن کشور همچنان جزء اسرار حکومتی به شمار می‌آید.

ایران با ۵٠٧ مورد اعدام، مسئول بیش از نیمی (۵۱%) از کل اعدام‌ها در جهان است. بعد از ایران، عربستان سعودی با ۱۴۶ اعدام، عراق با ١٢۵+ اعدام و پاکستان با ۶۰+ اعدام، بزرگ‌ترین کشورهای اجرا کننده اعدام در جهان هستند.

در پایان سال ۲۰۱۷، ۱۰۶ کشور مجازات اعدام را برای همه جرائم در قانون لغو کرده بودند و ۱۴۲ کشور در کل یا مجازات اعدام را در قانون لغو کرده یا در عمل آن را متوقف کرده بودند.

عفو بین‌الملل اجرای اعدام در ۲۳ کشور را ثبت کرده که یکسان با تعداد ثبت شده در سال ۲۰۱۶ است.

از ۳۵ عضو سازمان کشورهای قاره آمریکا، آمریکا تنها کشوری بود که در آن اعدام انجام شد.

تنها سه عضو از ۵۵ کشور اتحادیه آفریقا از جمله مصر، سومالی، سودان جنوبی مجازات اعدام را اجرا کردند. در همین حال، با لغو اعدام در گینه، تعداد کشورهایى که در منطقه صحراى جنوبى آفریقا اعدام را لغو کردند به رقم ٢٠ رسید.

در ۱۷۰ کشور ( ۸۸%) از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ هیچ مورد اعدامی اجرا نشد.

امروز معدود کشورهای اعدام‌کننده باقی مانده در جهان بیش از همیشه در انزوا قرار گرفته اند.
به گفته شلیل شتی، «طی ۴۰ سال گذشته، ما شاهد یک تحول عظیم و مثبت در دیدگاه جهانی نسبت به مجازات اعدام بوده‌ایم. با این حال، لازم است که اقدامات بیشتری فورا اتخاذ شود تا عمل هولناک قتل به دست حکومت متوقف شود.»
«مجازات اعدام از علائم فرهنگ خشونت است و نه راه حلی برای آن.ما می‌دانیم که با جلب حمایت‌های مردمی در سطح جهان می‌توانیم دربرابر این مجازات بیرحمانه بیاستیم و به اعدام در همه جا پایان دهیم.»

لینک انگلیسی اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل
لینک انگلیسی گزارش سالانه‌ عفو بین‌الملل

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده + هفده =