گفتگوی رضا بدیعی با رادیو فرهنگ پیرامون گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى

در برنامه ١٣ خرداد ٩٧ و ادامه سلسله گفتارهاى رادیو فرهنگ با عنوان” گذار خشونت پرهیز از حاکمیت اسلامى به دمکراسى”، رضا بدیعى، کنشگر سیاسى و فعال حقوق بشر پیرامون تغییر و تحولات منطقه و انزواى روزافزون حاکمیت اسلامى صحبت کرد.

به گزارش گذار، رضا بدیعی در گفتگویی با رادیو فرهنگ گفت: «حاکمیت اسلامی در این ۴٠  نتیجه اى جز کشتار ، اعدام، جنگ، سرکوب اندیشه ، ویرانى اقتصاد و محیط زیست نداشته است.»

در ادامه این گفت و شنود رضا بدیعی به درستىِ شعار گذار اشاره کرد و این نکته که اهداف گذار رسیدن به حکومت سکولاریسم، دمکراسى و برقراى عدالت اجتماعى  می باشد و باید نقش مذهب از دخالت در سیاست کامل بر چیده شود.

این گفتگو را بشنوید:

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 + 6 =