یدی بلدی؛ نوجوانان بی‌پناه دراسارت، سعید طوسی‌ها و احمد تن‌تن‌ها

یدی بلدی: جمهوری اسلامی با شعار، عدالت‌گستری، مبارزه با فساد و احترام به ارزش‌های اخلاقی به حاکمیت رسید، اما کارنامه ۳۹ ساله جمهوری اسلامی نشانگر این واقعیت دردناک است، که افزون بر آفریدن بحران اقتصادی و سرکوب شدید توام، با زندان و شکنجه و اعدام، ارزش‌های اخلاقی مورد احترام مردم نیز در حال فروریزی است، درحالی‌که ارزش‌های انسان ستیز، مانند تجاوز و خشونت در حال افزایش است.

عوامل رژیم که در منابر، مساجد، تکایا و حسینیه‌ها، از ستمی که برطفلان مسلم روا شده و از مظلومیت علی اصفر وعلی اکبر مویه می‌کنند و عوام‌فریبانه  توده‌های ناآگاه مردم را به گریه وامی‌دارند، دربرابر تجاوز وتعرضی که به کودکان ونوجوانان روامی‌شود، سکوت می‌کنند. درسال ۹۶ معاون اجتماعی شهرداری تهران، اعلام کرد که ۹۰ درصد کودکان خیابانی، مورد تجاوز قرار می‌گیرند، اما دربرابر این اعتراف فاجعه‌آمیر ،مقامات شهرداری، و دیگر مقامات واکنشی دراین مورد نشان ندادند، وتاکنون نیزهیچ‌گونه تلاشی برای پایان بخشیدن به معضل کودکان خیابانی انجام نداده اند، وبرای هیات حاکمه،  اهمیتی ندارد که این کودکان، بی سر وسامان که باید درمدارس مشغول تحصیل باشند، چرا درخیابان‌ها سرگردان وگرسنه مورد تجاوز قرارمی‌گیرند. اما ازسوی دیگر، سعید طوسی، معلم قرآن ویکی از محارم بیت‌رهبری که دررسانه‌ها،  به جرم خود که تجاوز به پسران بوده اعتراف کرده، اما هم‌چنان عزیز رهبر است، وبه تدریس قرآن ادامه می‌دهد، هم‌چنین درسال گذشته نیز برمبنای شکایت والدین یکی از دانش‌آموزان که مورد تجاوز یک معلم حزب‌الهی قرار گرفته بود، معاون امور تربیتی منطقه  در یک استدلال وقیحانه، اظهار داشته بود که این عمل بر اساس رضایت طرفین بوده است، درحالی‌که تاکنون صدهانفر به همین علت اعدام شده‌اند ، بعنوان نمونه ، دونوجوان ۱۵ساله درمشهد به همین علت به جوخه اعدام سپرده شدند که عکس‌های آنان به‌عنوان ، نمادی از اعدام نوجوانان در رسانه‌های مجازی موجود است.

درروز۲۴ آبان خبر تکان دهنده‌ای همراه با چندین عکس ازیک لات شرور بنام احمد تن تن درشهر شوشتر دردنیای مجازی پخش شد، احمد تن تن از لمپن‌های باسابقه شهر شوشتر است، وتاکنون چندین بار زندانی شده، اما به‌علت نفوذی که درسپاه داشته، اززندان آزاد شده، وی وهم‌پالگیهای تبهکارش  نوجوانان را مورد تجاوز قرار می‌داده ودرحین ارتکاب عمل شنیع از قربانیان عکس وفیلم می‌گرفته‌اند.

نکاتی چند پیرامون تجاور به کودکان وپسران نوجوان

براساس گفته  یکی از فرماندهان نیروی انتظامی، در سال ۹۶ آمار تجاوزدرتهران، دختران ۴۰  درصد وپسران ۶۰ درصد بوده

درسال ۹۶ ، دومرد،  درتهران به‌جرم تجاوز به ده‌ها پسر بازداشت شده اند، که مصاحبه آنان در دنیای مجازی پخش شد، یکی از این تبهکاران به‌هنگام تعطیلی مدارس دانش‌آموزان را درمکانی خلوت باچاقو تهدید و به زور سوار موتورسیکلت می‌کرده،  ودیگری نیز به بهانه‌های گوناکون  دانش‌آموزان را به خلوت می‌کشانده وبا تهدید مورد تجاور قرار می‌داده. آموزش‌وپرورش به جای آموزش وشناساندن آسیب‌های اجتماعی ونحوه مقابله با آنان وحفظ ومصون داشتن خود از این آسیب‌ها، به دانش‌آموزان خرافات ،.موهومات واطاعت ازولایت فقیه را می‌آموزد.

زندان‌های جمهوری اسلامی که قرار بود، جایگاه انسان‌سازی باشد، تجاوز به نسبت جمعیت،  به مراتب از جامعه بیشتر است وجوانان زندانی مورد تجاوز لاتها ولمپن‌ها قرار میگیرند، اغلب وکیل بندها درازای دریافت  پول جوانان را به سردسته لاتها میفروشند، در اصطلاح زندان باین جوانان قربانی وبی‌گناه عروس می‌گویند.، انسان فروشی و واسطه گری نیروی انتطامی،  نشانگر سقوط اخلاقی این به اصطلاح حافظان ناموس،  مردم است.

افزون برباندهای فحشای دختران، باندهای فحشای پسران نیز وجوددارد، که طعمه‌های خودرا ازمیان کودکان ونوجوانان خیابانی یا بی‌سرپرست یا معتاد انتخاب، وار آنها بهره کشی می‌کنند .

یکی از دردناک‌ترین سرنوشت‌های این قربانیان، کودکی بوده، که از راه وزن کشی ارتزاق میکرده این کودک ، آنقدر مورد تجاوز قرار گرفته بود که دربیمارستان بستری شده بود، دراینحا نباید سهم برخی از مردم  بیرحم را در ایجاد این همه بیداد نادیده گرفت، که چراباید یک کودک  بی‌دفاع وفقیر را بی‌رحمانه مورد تجاوز قرارگیرد، بقول یکی از نویسندکان، بدترین درد ، بی‌رحمی انسان‌ها نسبت به یکدیگر است.

در ادامه ۳ تیپ، ازاین تبهکاران رااز نطر خاستگاه  وپایگاه اجتماعی ونقش آنان بطور مختصر مورد بررسی قرارمی‌دهیم.

سعید طوسی، ازمحارم ولایت فقیه وآرایشگر ویژه ایشان ومدرس قرآن است،  ایشان که دارای همسر وفرزند است به شاگردان خود که قرآن می‌آموخته تعرض کرده، جرم ایشان از نظرقوانین اسلام مرگ است، اما بعلت ریاکاری رهبران وتبعیض دراجرای قوانین، ایشان، هیچگونه کیفری را متحمل نشده است، وهمچنان محبوب رهبر است.

احمد تن تن، یکی ازده‌ها هزار لاتی است، که در جمهوری اسلامی پرورش یافته‌اند، این لمپن‌ها به انواع بزهکاری‌ها و تبهکاری‌ها دست می‌زنند و، اغلب با ملایان پیوند دارند، که این پیوند دیرینه است، این لاتها اغلب از طریق قاچاق وفروش وتولید موادمخدر وباج‌گیری ارتزاق میکنند در،  مقابل مردم عادی زورگو وجسورند ودربرابر صاحبان قدرت وثروت مطیع‌اند ، یکی از انواع اعمال پلید برخی از اینان، تجاور به پسران نوجوان است، هزاران مانند، احمد تن تن درایران همچنان به تجاور و زور گویی مشغولند.

محمد بیچه که ۱۹ نوجوان را پس از تجاوز به قتل رسانده بود، خود قربانی تجاوز بود، محمد بیجه دریک خانواده ۱۲ نفری  فقیر پرورش یافته بود ودرکودکی مادرش رااز دست داده واز ۱۱سالگی مورد تجاوز قرارگرفته بود، فقر وکتک‌های هرروزه پدر  وکار توان‌فرسا درکوره های آجرپزی، از او یک فرد مفلوک وسرخورده ساخته بود، محمد بیجه انتقام این همه فلاکت وحقارت را از نوجوانان فقیر ومحروم اسلامشهر گرفت و۱۹ نوجوان را به کام مرگ کشاند . اغلب این قربانیان یا دچار افسردگی می‌شوند یا به اعتیاد روی می‌آورند ویا مانند محمد بیجه می‌خواهند  انتفام حقارت‌ها، محرومیت‌ها وفقر خود را ازجامعه  بازستانند، وانتقام را ازکسانی می‌گیرند که خود قربانی بی‌عدالتی‌اند ، متاسفانه این چرخه بی‌داد، همچنان ادامه دارد وسعید طوسی‌ها واحمد تن‌تن‌ها ومحمد بیجه‌ها، دردامان بی‌عدالتی‌ها وتبعیض‌ها، پرورش می‌یابند و قربانی می‌آفرینند.

«یداله بلدی»

اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی‌به دموکراسی است.

 

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 − 19 =