داوود فرهادپور؛ “نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس!”

ماجرای توهین نماینده سراوان به کارمند اداره گمرک، در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی را در پی داشته است.

طی دو روز اخیر، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از این نماینده مجلس منتشر شده که در آن، با فحاشی از یک کارمند گمرک می‌خواهد که خارج از نوبت او را نزد رئیس گمرک ببرد، اما یکی از افراد حاضر او را به دلیل فحاشی از سالن بیرون می‌کند. (ویدئوی انتهای همین مطلب)

دامنه این واکنش‌ها تا مجلس شورای اسلامی هم رسید و محمدباسط درازهی، نماینده سراوان، در ویدئویی که توسط یکی از نمایندگان در جلسه‌ی غیر علنی مجلس ضبط شده‌بود، اعلام می‌کند “در صورتی که با کارمند گمرگ برخورد نشود و وزیر استیضاح نشود، از سمت خود استئفا خواهد کرد و به دانشگاه بازخواهد گشت”.

انتشار این دو ویدئو (یکی ویدئوی فحاشی نماینده سراوان و دیگری گفته‌هایش در مجلس)، احساسات شماری از کاربران را در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی، برانگیخت و واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

داوود فرهادپور، از زاویه‌ای دیگر به موضوع پرداخته و موارد قانونی را بر می‌شمرد که در آن این موضوع طرح شده که آیا حال که یک نماینده مجلس به یک مامور دولتی توهین کرده، آیا مشمول مجازات می‌شود یا خیر؟!

داوود فرهادپور، فعال مدنی به مواردی اشاره می‌کند که “در قانون اساسی حکومت اسلامی، توهین به ماموران دولتی جرم تلقی می‌شود و قانون‌گذار برای این جرم، احکام حبس، شلاق و جریمه نقدی تعیین کرده‌است.”

داوود فرهادپور، نوشته “در سال‌های اخیر شاهد محکومیت بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی و عقیدتی با اتهامات واهی توهین به رؤسای کشور و کارمندان دولت بوده ایم! انتقادهایی که به زعم دستگاه قضاء جرم بوده و توهین تلقی و برای آن کیفر خواست صادر شده است.”

وی در ادامه این پرسش را طرح می‌کند که “اگر توهین کننده نماینده مجلس و استاد دانشگاه و در مجلس هم عضو کمیسیون «آموزش»! باشد چه؟ آیا نظارت کنندگان بر رفتار نماینده مجلس تا کنون نمایندگان هتاک و نمایندگانی که به صورت کارمندان شریف دولت سیلی زده‌اند، را مورد بازخواست قرار داده و مجازاتی را برای آنان اعمال نموده است؟”

داوود فرهادپور در ادامه می‌نویسد: “طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با موافقان و مخالفان زیادی سرانجام در سال ۹۱ به تصویب رسید، این طرح نه برای رفتار خارج از شئون نمایندگان مجلس، بلکه برای محدود کردن نمایندگان منتقد و مطالبه‌گر به تصویب رسید، حال که با ۱۱ ماده و بندها و تبصره‌های فراوان تصویب شد، چرا نمایندگان هتاک و توهین کننده به کارمندان شریف دولت مطابق با ماده ۴ بر خورد نمی‌شود.”

در ادامه متن کامل نوشتار داوود فرهادپور را بخوانید:

افرادی که به مامورین دولتی در حین انجام وظیفه توهین کنند، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، طبق ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ به سه تا ۶ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی از ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال محکوم می‌شود.

در سالهای اخیر شاهد محکومیت بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی و عقیدتی با اتهامات واهی توهین به رؤسای کشور و کارمندان دولت بوده ایم! انتقادهایی که به زعم دستگاه قضاء جرم بوده و توهین تلقی و برای آن کیفر خواست صادر شده است.
حال اگر توهین کننده نماینده مجلس و استاد دانشگاه و در مجلس هم عضو کمیسیون «آموزش»! باشد چه؟
آیا نظارت کنندگان بر رفتار نماینده مجلس تا کنون نمایندگان هتاک و نمایندگانی که به صورت کارمندان شریف دولت سیلی زده‌اند را مورد بازخواست قرار داده و مجازاتی را برای آنان اعمال نموده است؟
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با موافقان و مخالفان زیادی سر انجام در سال ۹۱ به تصویب رسید، این طرح نه برای رفتار خارج از شئون نمایندگان مجلس، بلکه برای محدود کردن نمایندگان منتقد و مطالبه گر به تصویب رسید، حال که با ۱۱ ماده و بندها و تبصره های فراوان تصویب شد، چرا نمایندگان هتاک و توهین کننده به کارمندان شریف دولت مطابق با ماده ۴ بر خورد نمیشود.

در ماده ۱۱ آورده است: سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۴) است.، در این ماده به صراحت برای نمایندگان متخلف و هنجار شکن مجازاتی تعیین شده است.
ماده ۴- هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم می‌گیرد:
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم
ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص
ح- لغو عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
خ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه رسمی غیر علنی توسط رئیس مجلس
د- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
ذ- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی
ر- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیأت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیر علنی

سئوال اینجاست، آیا تا کنون نماینده یا نمایندگانی را که به حقوق ملت دست درازی کرده و به گوش کارمندان وظیفه شناس دولت سیلی زده و یا به کارمند دولت توهین و هتاکی کرده و نظم عمومی را بر هم زده و هم چنین باعث جریحه دار کردن احساسات مردم شده است، طبق ماده ۴ نظارت بر رفتار نمایندگان، با آنان برخورد و مجازات شده اند؟
در مورد آقای محمد باسط ‌درازهی، نماینده مردم سراوان که عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس هم هستند، بند پ و ح ماده ۴ نظارت بر رفتار نمایندگان اعمال شده است!؟
با مشاهده عذر خواهی وزیر اقتصاد مشخص است که چنین اتفاقی نیفتاده و قرار هم نیست بیفتد، اگر چنین است، طرح نظارت بر رفتار نمایندگان به چه دلیل تصویب شد!؟
آیا هدف از تصویب طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، محدود کردن نمایندگان منقتد نبوده است؟ با مشاهدات اخیر و برخورد رئیس و هیئت رئیسه مجلس با نماینده هتاک سراوان میتوان گفت؛ دقیقاً منظور از تصویب آن، محدود کردن نمایندگان دلسوز و منتقد جناح توتالیتر بوده است.

«داود فرهادپور»

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × چهار =